Διαθέτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό μπορούμε να προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε αερισμό και εξαερισμό χώρου. Για το σκοπό αυτό έχουμε την αποκλειστική συνεργασία στη Βόρειο Ελλάδα της ΑΕΡΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ, μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες στην Ελλάδα, που μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες είτε πρόκειται για έναν απλό εξαερισμό κουζίνας, γραφείου κ.τ.λ. είτε πρόκειται για κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ), πύργων ψύξεως ή Εναλλάκτες Αέρα (HRU) για τις κλιματιστικές μονάδες.