Εστιάζοντας στην απαιτούμενη τεχνογνωσία που παρέχεται από το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της, η Καζαντζίδης Α & Σια ΟΕ εκπονεί μελέτες κλιματισμού, θέρμανσης και πυρασφάλειας σε οικιακούς και επαγγελματικούς / βιομηχανικούς χώρους.

Σχεδιάζονται συνολικά οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις (δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες, αυτοματισμοί) με άξονα την διασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών θερμικής άνεσης και προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνονται υπόψη τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας (γεωθερμία, στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού κ.α.).

Τεχνικές μελέτες που εκπονούμε

Kλιματισμός Θέρμανσης

Υδραυλικές Εγκατάστασεις

Ηλεκτρολογικές Εγκατάστασεις

Πυρασφάλειες