Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών της, η εταιρεία μας σάς παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη (service) με εξειδικευμένα συνεργεία από έμπειρους τεχνικούς που αποτελούν μόνιμο προσωπίκο της ή μακροχρόνιους συνεργάτες της.