ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου IS0 9001/2008, από τον Φορέα Πιστοποίησης T.U.V HELLAS για: «Εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων κεντρικής θέρμανσης (με καύσιμο πετρέλαιο, υγραέριο, φυσικό αέριο και βιομάζα), κλιματισμού, εξαερισμού, ηλιακών και υδραυλικών εγκαταστάσεων».
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και όλοι οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων.

 

ISO 9001/2008

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΣ

Εφαρμόζουμε διεθνή και Ευρωπαϊκά Συστήματα Ποιότητας έχουμε ολοκληρώσει μια σειρά από έργα, περιλαμβάνοντας τις κάτωθι εφαρμογές:

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα

Μεγάλη κλίμακα, για την παραγωγή θερμού νερού, θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών – χώρων.

Δίκτυα πυρόσβεσης

Δίκτυα πυρόσβεσης και κατασκευή συστημάτων πυροπροστασίας για βιομηχανίες και εταιρίες.

Υδραυλικά & αποχετευτικά δίκτυα

Μεγάλη κλίμακα υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

Συστήματα κεντρικού κλιματισμού

Κεντρικός κλιματισμός – εξαερισμού με δίκτυα αεραγωγών για βιομηχανική-οικιακή χρήση.

Θέρμανση – ψύξη νερού

(ΖΝΧ)με τη χρήση αντλιών.

Κεντρικά μηχανοστάσια

Κατασκευή κεντρικών μηχανοστασίων.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εγκαταστάσεις (Πελετ – Ξύλο – Βιομάζα).

Συστήματα επεξεργασίας νερού

Συστήματα επεξεργασίας νερού.